نرخ صفر مالیات و تفاوت‌های آن با معافیت مالیاتی

نرخ صفر مالیات و تفاوت‌های آن با معافیت مالیاتی

خلاصه از نرخ صفر مالیات و تفاوت‌های آن با معافیت مالیاتی

نرخ صفر مالیات و تفاوت‌های آن با معافیت مالیاتی

86 / 100

در این دنیای پُر پیچ و خَم مالیاتی گاهاً نرخ صفر مالیات با معافیت مالیاتی قاطی می شود. قطعاً برای افرادی که در کسب و کارها حضوری فعال دارند، اطلاع از تفاوت میان این دو اهمیت شایانی دارد. مالیات نرخ صفر در یک دیدگاهی کلّی یعنی مالیات هایی که درصد آن برای مدّت زمانی معین با عدد صفر در نظر انگاشته شود.

حتماً در این میانه ها یک سؤال ذهن شما را به خود درگیر می سازد. آنهم این است، که هدف از انجام چنین کاری چیست؟ در واقع قانون گذار به دنبال آن بوده که فعالیت های اقتصادی را تحریک نموده و سرمایه گذاری در بخش خصوصی را فعال کند. درست است، هردو مورد نام برده شده در راستای کاهش بارِ مالیاتی پیش می روند! امّا تفاوت شایانی میان آنها وجود دارد.

حال اگر که شما به دنبالِ کسبِ اطلاعاتِ بیشتر در این زمینه هستید، با ما در امتداد این نوشتار از خود در هخامنش همراه باشید. ما سعی بَر آن داریم، که بَر دانسته های شما بی افزاییم.

درباره مالیات نرخ صفر بیشتر بدانید!

سازمان امور مالیاتی در زمینه تعیین تکلیف انواعِ مالیات ها فعالیت نموده و افراد را مجاب به پرداخت آن می کند. حال آنکه این سازمان برای کسب و کارها یا فعالیت هایی متنوع مقررات مالیاتی متفاوتی را تعیین می دارد. این قوانین با در نظر انگاشتن سطحِ درآمد و موقعیت قسمت های متنوع اعمال خواهند شد.

یکی از این مقررات که ما می توانیم، از آن یاد کنیم؛ نرخ صفر مالیات است. این دَست از مالیات ها برای قسمتِ خصوصی کشور در نظر انگاشته شده است و تفاوت هایی بسیار با معافیت مالیاتی داراست که ما در ادامه متن بیان خواهیم داشت. مالیات نرخ صفر یک سیاست مالیاتی محسوب می شود، که به واسطه‌ ی سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد.

بنا بَر این دَست از مالیات ها مثلاً یک شرکتی خاص برای مدّت زمانی مشخص مثل ده سال از پرداخت مالیات معاف می گردد. این اقدام با تبعیت از ماده132  قانون مالیات مستقیم قابلیت اجراء دارد. در واقع این کار برای حمایت از کسب و کارهای خصوصی صورت می گیرد.

مالیات نرخ صفر به شما یا شرکت ها چنین امکان می دهد، که برای مدّت زمانی محدود و مشخص از پرداخت مالیات ها معاف گردید. از جمله مزایای آن عبارتند از؛ جذب سرمایه گذاری در بخشِ خصوصی یا ایجاد کسب و کارهایی نوین، تحریک و رشد روز افزون اقتصاد کشور! علاوه بَر تمامی اینها چنین کاری به دولت اجازه می دهد، تا از نظر اقتصادی نزول ننموده و بخش خصوصی خود را تقویت کرده و رشد دهد.

 

درباره مالیات نرخ صفر بیشتر بدانید!

مالیات با نرخ صفر به کدامیک از کسب و کارها اختصاص می یابد؟

ما در قسمتِ فوقانی متن هم به این مسئله اشاره نمودیم. هدفِ از به کارگیری مالیات نرخ صفر حمایت از بخش خصوصی و یا پیش گیری از ورشکستگی در بخش تولید یا… است. این دَست از مالیات ها به انواعی از کسب و کارها تعلق می گیرد. ما در قسمتِ زیر به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود؛

·         بخش های تولیدی و خدماتی که نیروی کارِ آنها بیش از پنجاه نفر است!

این بخش ها یعنی واحد تولیدی و خدماتی که دارای بیشتر از پنجاه نفر نیروی کار هستند، امکانِ بهره مندی از نرخ صفر مالیات را دارند. در واقع هدف دولت از انجام چنین کاری تشویق برای ایجاد کسب و کارهایی نوین بوده است.

·         نهادها و مؤسساتی که به شهرداری وابسته هستند‌!

این دَست از مؤسسات و نهادها هم می توانند، از مالیات نرخ صفر بهره مند شوند. هدفِ دولت هم از چنین اقدامی تقویت نقش بخش های شهری بوده و به دنبال ارائه خدمات عمومی باکیفیت تری به شهروندان است.

·         فعالیت تولیدی یا معدنی و خدماتی که برابر با صد در صد از درآمد آنها صادرات خدمات است!

این دَست از فعالیت ها چون؛ تولیدی یا معدنی و خدماتی که صد در صد از درآمد آنها از صادرات خدمات به دَست می آید، از چنین مالیات هایی بهره مند خواهند شد.

·         درآمد صادرات مواد خام تا به بیست درصد!

اگر که کسب و کار شما در زمینه صادرات مواد خام است، درآمد شما تا بیست درصد در زمره مالیات نرخ صفر قرار خواهد گرفت.

·         محصولات کشاورزی یا کالاهایی که غیر نفتی می باشند!

بلی این قبیل از مالیات شامل برخی از محصولات کشاورزی و همچنین کالاهای غیر نفتی نیز می شود. هدفِ دولتِ وقت از انجام آن تشویق و حمایت از بخش های مهم کشور و ریشه اقتصادی است.

تفاوت موجود میان نرخ صفر مالیات و معافیت مالیاتی چیست؟

ما برای ارائه پاسخی دقیق به سؤال شما در این قسمت بررسی خواهیم نمود، که تفاوت موجود میان مالیات نرخ صفر و معافیت مالیاتی چیست! پس همچنان با ما در ادامه این مطلب از هخامنش همراه بوده و پاسخی قانع کننده برای پرسش خود به دَست آورید.

تفاوت موجود میان نرخ صفر مالیات و معافیت مالیاتی چیست؟

·         درباره نرخ صفر مالیات

ابتدا آنکه این دَست از مالیات ها طبیعت موقت به خود می گیرد. یعنی آنکه شما می توانید، برای مدّت زمانی محدود و نه چندان طولانی از آن بهره مند شوید. در واقع هدف دولت از انجام چنین کاری حمایت از شما در بخش خصوصی کشور است. قطعاً هر کشوری و مسئولانش طالب آن هستند، روز به روز از نظر اقتصادی پیشرفت نموده و برای شهروندان خود بهترین ها را رقم بزنند.

از سویی دیگر در ارتباط با مالیات نرخ صفر باید به شما بگوییم‌؛ مشمولان این قبیل از مالیات ها بایست در مؤعد مقرر اظهارنامه مالیاتی مربوط به خود را به سازمان امور مالیاتی کشور را تسلیم بدارند. با وجودِ این اظهارنامه هاست که سازمان امور مالیاتی متوجه میزانِ درآمد شما و هزینه های مشاغلتان می شوند.

اینها جزئی از مواردی بود، که شما باید در ارتباط با نرخ صفر مالیات مد نظر قرار داده و هیچ گاه فراموش‌شان نکنید. البته در قسمت زیر هم به دو نکته بسیار مهم در حیطه معافیت مالیاتی اشاره خواهیم نمود.

·         درباره معافیت مالیاتی

در ارتباط با معافیت مالیاتی ابتدا بگوییم، که دارای طبیعت دائمی است. ولی این یعنی چه! یعنی شما دوستِ عزیز که از امتیاز معافیت مالیاتی بهره مند شده اید، برای همیشه از دادنِ مالیات معاف گردیده اید. امکان دارد، که شما سؤال کنید، دقیقاً چرا؟

چرا مالیات نرخ صفر به حالت موقت بوده امّا معافیت مالیاتی دائمی است؟ در واقع این دَست از معافیت ها به علّت خصوصیت و یا جایگاه خاص آن مشاغل در حیطه ی اقتصادی در نظر انگاشته می شود. بنابراین افرادِ مورد نظر برای همیشه از دادنِ مالیات معاف خواهند بود.

از سویی دیگر اکثر کسانی که از امتیاز این دَست از مالیات ها برخوردار هستند، در هر دوره نیازی به ارائه داشتن اظهارنامه ندارند. اینهم یکی از مهم ترین تفاوت موجود میانِ دو دَست مالیات معرفی شده است، که باید شما بدانید!

زمان و شرایط خاص چه تأثیری برروی نرخ صفر مالیات و معافیت مالیاتی دارد؟

به دور از مالیات نرخ صفر اغلب معافیت مالیاتی بنا بَر خصوصیت منحصر به فرد کسب و کار یا صنایع گوناگون تعیین می گردد. حال آنکه این دَست از مالیات به صورت دائمی قابلیت اجراء دارد. از سویی دیگر نرخ صفر مالیات در موقعیت هایی خاص اجراء خواهد شد. همانند؛ حمایت دولت از صنایع یا تولیدی هایی خاص!

در کل معافیت مالیاتی به ارائه اظهارنامه نیازی ندارد. حال شما باید بدانید؛ مالیات نرخ صفر به حالتِ موقت بوده و شما باید اظهارنامه مالیاتی را تحویل سازمان امور مالیاتی نمایید.

در چه شرایطی می توان از نرخ صفر مالیات یا معافیت مالیاتی استفاده نمود؟

کسب و کارهایی نظیر تولیدی ها یا خدماتی چون؛ هتل یا بیمارستان و اقامتگاه ها، حوزه های فعال در زمینه گردشگری می توانند، از مالیات نرخ صفر بهره مند شوند. اگر که شما بنا بَر نظر سازمان مربوطه امکانِ استفاده از این دَست امتیازات را داشتید، بایست اظهارنامه مالیاتی را در مؤعد مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل بدهید.

با اکتفاء به اصلاحیه قانون مالیات مستقیم افرادِ مشمول این قبیل از مالیات بایست اسناد و مدارک گفته شده در قسمتِ زیر را به اداره مالیاتی کشور تسلیم دارند؛

  • شما باید برای بهره مندی از مالیات نرخ صفر اظهارنامه مالیاتی همراه با تراز نامه و حساب سود و زیان را تهیه کنید. حال آنکه باید این مدارک را از کلّیه ی فعالیت مالی خود تهیه کنید. توجه داشته باشید، که تهیه این اطلاعات به صورت دقیق و کامل الزامی بوده و درستی آنها به واسطه ی مسئولان حسابداری امور مالیاتی به تأیید و تصویب خواهد رسید.
  • از سویی دیگر باید شما تمامی اسناد و مدارک حسابداری که نشان از درآمد و هزینه فعالیت‌تان را دارد، به اداره امور مالیاتی کشور تسلیم دارید.
  • نهایتاً از ابتدای سالِ 1402 چنین مقرر شده است، شما باید صورت حساب الکترونیکی‌تان را بَر اساس قانون‌ به سامانه مؤدیان مالیاتی بفرستید.

توجه داشته باشید، که برای بهره مندی از مالیات نرخ صفر شما باید تمامی اسناد و مدارک گفته شده را در مؤعد مقرر به سازمان امور مالیاتی تحویل بدهید. اینگونه است، که می توان از امتیاز در نظر گرفته شده دولت برای کسب و کار شما بهره مند شد.

چند نمونه از مشاغلی که شامل نرخ صفر مالیات می شوند!

ما در ادامه متن به چند نمونه از مشاغل اشاره خواهیم داشت، که امکانِ بهره مندی از این امتیاز را دارند. پس همچنان با ما همراه شده و به دنبالِ کسب و کار خود در مشاغل نام برده شده باشید؛

  • مراکزی که خدماتی هستند. مثل؛ درمانگاه یا بیمارستان و هتل ها!
  • صندوق حمایت از پیشرفت و توسعه بخش کشاورزی روستاها! کمپانی تعاونی روستایی و یا عشایری و کشاورزی، اتحادیه دانش آموزان و دانشجویان از مالیات نرخ صفر بهره مند می شوند.
  • مدارسی که غیر انتفاعی بوده نهادهای آموزش عالی غیر انتفاعی، مهدکودک یا دانشگاها و همچنین آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد.
  • هدیه ها و کمک نقدی و غیر نقدی افراد به هلال احمر، نهاد بیمه، فعالیت و مشاغل مذهبی، آنچه وقف شده یا خیریه عام المنفعه گردیده!
  • و بسیاری از موارد دیگر.

چند نمونه از مشاغلی که شامل نرخ صفر مالیات می شوند!

سخن آخر

دوستانِ عزیز ما در طولِ این نوشتار از خود در هخامنش با شما در ارتباط با مالیات نرخ صفر صحبت نمودیم. همانطور که خواندید، این دَست از مالیات ها با معافیت مالیاتی تفاوت شایانی داشته و برای مدّت زمانی محدود نسیب شما خواهد شد. علاوه بَر اینها شما باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مؤعد مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل بدهید.

امیدواریم که اطلاعات ارائه شده در این بخش از مطلبِ ما برای شما مفید و کاربردی بوده باشد. البته شما می توانید، در صورتِ داشتنِ سؤالاتی بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

درخواست مشاوره آنلاین

مشاوره تخصصی مطابق با نوع شغل و فعالیت شما توسط کارشناسان ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *