مالیات بر ارث ملک

مالیات بر ارث ملک

خلاصه از مالیات بر ارث ملک

مالیات بر ارث ملک

89 / 100

ممکن است، شما در ارتباط با مالیات بر ارث ملک چیزی ندانسته و به دنبال پاسخِ بسیاری از سؤالات خود باشید. مثل اینکه؛ اصلاً مالیات بر ملک های مسکونی چه بوده و چگونه محاسبه می شود! آیا مالیات بر ملک مسکونی با املاک تجاری برابر است؟ نگران نباشید و عجله نکنید.

ما در طولِ این مطلب از هخامنش به این سؤالات و بسیاری از موارد دیگر پاسخ خواهیم داد. پس بهتر است، تا آخرین لحظات این نوشتار همراه ما باشید. البته در صورتِ وجودِ سؤالات بیشتر شما می توانید، با ما تماس گرفته و پاسخ‌شان را به دَست آورید.

اصلاً مالیات بر ارث املاک یعنی چه!

حال که متأسفانه یکی از بستگان شما فوت کرده و برای تقسیم اموال او اقدام نموده اید، باید پیش از قسم‌بندی برخی از کارها را انجام بدهید. یکی از این کارها برای تقسیم اموال پرداخت مالیات بر ارث ملک است. اینچنین خواهد بود، که دارایی بَر جای مانده از متوفی قابل دخل و تصرف خواهند شد.

اکنون که ملک هم یکی از دارایی های بَر جای مانده از بستگان شما است، باید میزان مالیات آن مشخص بشود. البته که برای تعیین مقدار آن باید قیمت ملک تعیین بشود. در تعیین مالیات عواملی چون؛ کاربری ملک یا طبقه ارث و سال فوتِ شخص مورد نظر و… تأثیر گذار است.

در این میانه ها وکلاء با اطلاع از میزانِ مالیات بر ارث ملک می توانند، شما را در این زمینه به خوبی راهنمایی کنند. اینچنین با پرداخت دقیق مالیات وراث می توانند، جهتِ فروش یا استفاده از ملک اقدام بنمایند. البته علاوه بر مسئولیت وکلاء در تعیین میزانِ مالیات‌ ها باید در صورتِ نیاز به مبلغ مشخص شده اعتراض نموده و شما را در این راستا همراهی کنند.

 

اصلاً مالیات بر ارث املاک یعنی چه!

آیا می دانید، مالیات بر ارث ملک چقدر می باشد؟

توجه داشته باشید، با توجه به ملکی که از متوفی بَر جای مانده میزان مالیات بر ارث ملک هم متفاوت خواهد بود. البته ذکر این نکته الزامی است، مثلاً مقدار مالیاتهای بر ارث خانه با مالیاتهای بر ارث اتومبیل تفاوت شایانی دارد. پس درصد هریک با دیگری متفاوت بوده و باید شما را در این راستا یک فرد کاربلد یا وکیل متبحر همراهی کند.

بنابراین با توجه بدان که نوعِ ملک باقی مانده از فرد فوت شده چیست؟ و ارزش آن چقدر می باشد؟ درصد مالیات مشخص می شود. با ما در ادامه مطلب همراه باشید. چرا که قرار است، درصد مالیات را تجزیه و تحلیل نموده و شما را با این مسئله کمی بهتر و بیشتر آشنا بنماییم.

 

میزان مالیات بر ارث املاک مسکونی چقدر است؟

اغلب وراث کسی که از دنیا رفته است، با مسئله ای به نامِ مالیات بر ارث ملک مسکونی مواجه می گردند. در چنین موقعیت هایی شما باید میزان مشخص شده را پرداخت بنمایید و از آن سَر باز نزنید. بنا بَر قانون مالیات مقداری که جهتِ پرداخت برای املاک مسکونی فردِ فوت شده در نظر انگاشته شده است، هفت و نیم درصد 7.5% ارزش معاملاتی ملک مورد نظر می باشد.

این وجه بنا بَر نظر نهاد مالیاتی مشخص خواهد گردید. اغلب هم مبلغ مشخص شده کمتر از ارزش حقیقی ملک مورد نظر است. پس شما وراثان عزیز باید برای املاک مسکونی مالیاتی کم پرداخت کنید و از این بابت چندان نگران نباشید!

میزان مالیات بر ارث املاک مسکونی چقدر است؟

میزان مالیات بر ارث املاک تجاری چقدر است!

بلی، حدس شما درست است. مقدار مالیات بر ارث ملک مسکونی با انواعِ املاک تجاری تفاوت هایی دارد. پس اگر که فردِ فوت شده دارای چند ملک بوده و برخی از آنها تجاری است، بنا بَر آنچه که در قانون آمده باید مالیات بر املاک تجاری محاسبه گردد.

میزان آن برای املاک تجاری بنا بَر آنچه که در قانون آمده است، برابر با سه درصد 3% ارزش واقعی ملک و قیمت آن در حالِ حاضر است. البته با توجه به بالاتر بودنِ قیمت املاک تجاری نسبت به نمونه های مسکونی رقمی که شما به عنوان مالیات به دولت پرداخت می کنید، مبلغ زیادی خواهد بود.

میزان مالیات بر ارث املاک اداری و صنعتی چقدر است؟

توجه داشته باشید، که مقدار مالیات مشخص گردیده برای ملک اداری و صنعتی همچون املاک تجاری است. پس شما باید چون ملک تجاری به مقدار سه درصد 3% برای این نوعِ از ملکها مالیات بدهید. حال با توجه به این مسئله که بهای املاک اداری و صنعتی نسبت به تجاری کمتر است، بالطبع میزان مالیات پرداختی از جانبِ شما کمتر خواهد بود.

·         یک نکته بسیار مهم!

شما بازمانده عزیز باید توجه داشته باشید، که اگر مالیات بر ارث ملک را پرداخت نکنید، تقسیم ترکه امکان پذیر نخواهد بود. پس ابتدا باید شما در راستای پرداخت آن اقدام نموده و نسبت به تقسیم بندی ترکه میان وراث اقدامات مورد نیاز را انجام بدهید و یا ملک را به فروش رسانید.

نحوه محاسبه مالیات بر ارث املاک!

شما برای محاسبه نرخ مالیات بر ارث ملک ابتدا باید طبقات ارث نیز تعداد وراث هریک از طبقات را تعیین کنید. بعد از آن مقدار مالیات بر ارث املاک مشخص گردیده و باید توسطِ ارث برنده ها از متوفی آن را به دولت بپردازند. به این نکته توجه داشته باشید، که؛

در ارتباط با املاک مسکونی وراث طبقه دوّم، دو برابر و وراث طبقه سوّم چهار برابر بیش از وراث طبقه اوّل بایستی مالیات به دولت بپردازند. پس شما دوستانِ عزیزی که در طبقه اوّل هستید، باید میزانِ مالیاتی برابر با 7.5% بپردازید. از سویی دیگر شما عزیزانی که در طبقه دوّم هستید، پانزده درصد نیز طبقه سوّم سی درصد مالیات بدهید.

از سویی دیگر خاطر نشان می شویم، که این مسئله در ارتباط با مالیات بر ارث ملک تجاری نیز صدق می کند. پس وراث طبقه دوّم، دو برابر و وراث طبقه سوّم چهار برابر بیش از وراث طبقه اوّل بایستی مالیات املاک تجاری به دولت بپردازند.

یعنی میزانِ مالیاتی که شما طبقه اوّل باید بپردازید، سه درصد 3% بوده و مالیات طبقه دوّم شش درصد 6% و این میزان برای طبقه سوّم دوازده درصد 12% است.

میزان مالیات بر ارث املاک بنا بَر قوانین قدیم!

حال اگر که فردِ فوت شده داستانش به قبل از سالِ1395  باز گردد، رقم مالیات هم متفاوت خواهد بود. مثلاً شما دوستِ عزیز که در طبقه اوّل قرار دارید، به عنوان مالیات بر ارث ملک تجاری، مسکونی یا حتی اداری و صنعتی باید مبلغی برابر با سی و پنج درصد 35% ارزش واقعی ملک پرداخت کنید.

حال اگر که شما در طبقه دوّم و سوّم قرار داشته باشید، این درصد به چهل و پنج درصد 45% نیز پنجاه و پنج درصد 55% می رسد. پس اگر که متوفی به قبل از سالِ 1395 باز گردد، شما باید مالیات بیشتری را پرداخت کنید. حال اگر که بعد از سالِ1395  فرد مورد نظر فوت کرده باشید، رقم مالیات بر ارث ملک کاهش خواهد یافت.

میزان مالیات بر ارث املاک بنا بَر قوانین قدیم!

سخن آخر

برای آنکه مقدار مالیات مشخص گردد، باید تحریر ترکه انجام شده و تعداد اموال منقول و غیر منقول شخص مورد نظر تعیین گردد. بعد از آن بنا بَر طبقه ای که شما در آن به عنوان وارث قرار گرفته اید، میزان مالیات بر ارث ملک مشخص خواهد شد. توجه داشته باشید، که در صورت عدم پرداخت مالیات از جانب شما امکانِ دخل و تصرف درون املاک وجود نخواهد داشت.

البته که شما می توانید، برای کسبِ اطلاعاتِ بیشتر در این زمینه با کارشناسان ما در هخامنش تماس بگیرید. قطعاً ما تمامی تلاش خود را می کنیم، تا به تمامی پرسش های شما در این زمینه پاسخ گوی باشیم.

درخواست مشاوره آنلاین

مشاوره تخصصی مطابق با نوع شغل و فعالیت شما توسط کارشناسان ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *