حادثه ناشی از کار چیست و شامل چه مواردی است؟

حادثه ناشی از کار چیست و شامل چه مواردی است؟

خلاصه از حادثه ناشی از کار چیست و شامل چه مواردی است؟

حادثه ناشی از کار چیست و شامل چه مواردی است؟

84 / 100

حادثه ناشی از کار چیست؟ اگر که شما به این مقاله از ما در هخامنش گام گذاشته باشید، قطعاً به دنبال پاسخ به این پرسش خود و بسیاری از سؤالات اینچنینی هستید. درست است؟ حوادث ناشی از کار از جمله مسائلیست که سلامت و امنیت کارگران را تحت تأثیر قرار می دهد. علاوه بر اینها یکی از مهم ترین مسئولیت هایست که برعهده کارفرمایان محترم است. تفاوتی ندارد، که فضای کاری شما کارگاه یا کارخانه است. در هریک از فضای کاری امکان دارد، حادثه ای برای شما رُخ دهد.

این حوادث سلامت کارکنان را در خطر می اندازد. به همین خاطر قانون در راستای حمایت از حقوق نیروی کار اقدام نموده است. این گونه شما کارکنان عزیز قطعاً با اطمینان خاطر بیشتری در راستای انجام کارهای خود اقدام خواهید نمود. دوستانِ عزیز ما در ادامه این مطلب از خود به تمامی سؤالات شما پاسخ خواهیم داد. لطفاً با ما همراه باشید.

حوادث ناشی از کار چیست؟

بگذارید، برای ارائه تعریفی درست از حادثه ناشی از کار به قانون تأمین اجتماعی مراجعه بنماییم. بنابر ماده 60 این قانون این قبیل از حوادث یعنی حادثه هایی که در زمانِ انجام مسئولیت های خود برای بیمه شدگانِ عزیز اتفاق بی افتد. ولی منظورِ ما در زمانِ انجام مسئولیت ها چیست! یعنی تمامی زمان هایی که بیمه شدگان عزیز درون کارگاه ها، مؤسسه وابسته‌ بدان ها، آپارتمان یا دور و اطراف آن در حال کار هستند. البته آن دَست از کارگرانی که بنابر دستور کارفرمایان در بیرون از محدوده کارگاه در حال انجام کاری می باشند، را هم دربر می گیرد.

زمانِ رفتنِ به بیمارستان و درمانگاه یا معالجه درمانی و توانبخشی و رفت و آمد آنها از خانه خود به محلِ کار جزئی از زمان های انجام مسئولیت خود است. از سویی دیگر حادثه ناشی از کار به افرادی که در حالِ نجات سایر بیمه شدگان می باشند، تعلق می گیرد.

 

حوادث ناشی از کار چیست؟

ولی حوادث ناشی از کار شرایطی ویژه دارد!

ولی جهتِ تحقق حادثه ناشی از کار دو شرط نیاز است، که وجود داشته باشد. ما در قسمتِ زیر این دو شرط را بازگو خواهیم نمود. لطفاً با ما همچنان در ادامه این مطلب همراه باشید؛

 • باید حادثه کار در زمانِ انجام کار رُخ داده باشد. یعنی شما بیمه شده عزیز درون کارگاه، مؤسسه وابسته و… در حالِ انجام کار باشید. البته زمانی که بیمه شده با دستور کارفرما بیرون از حیطه کارگاه مأمور انجام وظیفه ای باشد، را هم حوادث ناشی از کار دربر می گیرد. بنابراین اگر که شما کارکنان عزیز، از ساعات کاریتان بگذرد! یا بدون تقاضای کارفرما کاری را انجام بدهید، بیرون از محیط کارگاهی و… بدون دستور از جانب کارفرما کاری کنید، مشمول این ماده نمی شوید.
 • حوادث به علّت انجام مسئولیتی رُخ داده باشد! پس لازم است، بین دو رُکن حادثه و کار رابطه سببیت وجود داشته باشد. مثلاً کارگر محترم در حالِ رنگ کردنِ دیواره آپارتمان می باشد. حال به ناگاه از روی داربست سقوط کند. در چنین حالاتی حادثه در حین انجام کار رُخ داده است. پس جزئی از حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

صدور فاکتور رسمی

چرا حوادث ناشی از کار رُخ می دهد؟

حائز اهمیت ترین دلایل اتفاق حوادث ناشی از کار بنابر عدم رعایت نکات ایمنی و بهداشتی می باشد. چرا که مسئولان عزیز مؤظف خواهند بود، محیطی ایمن و سلامت برای کارکنان خود مهیا سازند. ما در قسمت زیر به برخی از مهم ترین علل حادثه ناشی از کار می پردازیم.

 • عدم تعمیر و رسیدگی به تأسیسات ایمنی محل کار.
 • عدم استفاده از لوازم مناسب و باکیفیت برای امنیت بیشتر محیط.
 • به انجام رساندنِ فعالیت هایی سنگین و تخصصی به واسطه ی افراد بدون مهارت.
 • ارائه ننمودن آموزش هایی لازم و اطلاعات موردنیاز به کارکنان در ارتباط با حیطه ی کاریشان.

برای آنکه خطرات حوادث ناشی از کار کاهش یابد، چه کنیم؟

حقیقت ماجرا این است، که برخی از کارها با حادثه عجین شده اند. ولی حتی برای چنین کارهایی هم می توان امنیت را تا حدودی فراهم نمود. فقط شما باید به چند نکته بسیار مهم در این راستا توجه داشته باشید. ما به این نکات در زیر اشاره می کنیم؛

 • زیرِ بارهایی که ثابت نیستند، کار ننمایید.
 • فعالیت هایی که تخصص انجام آنها را ندارید، قبول نکنید.
 • حتماً از ابزارهایی که امنیت شما را تأمین می کند، استفاده بنمایید.
 • در صورتی که بنابر هرگونه دلایلی تمرکز کافی برای انجام کاری را ندارید، اصلاً انجامشان را قبول نکنید.

قطعاً اینگونه حادثه ناشی از کار کاهش پیدا خواهد کرد. پس حتماً به این نکات برای فراهم نمودنِ امنیت خود توجه داشته باشید.

 

برای آنکه خطرات حوادث ناشی از کار کاهش یابد، چه کنیم؟

درباره مسئولیت کیفری حوادث ناشی از کار بیشتر بدانید!

این نوع از مسئولیت برعهده مقصر حادثه و تمامی مقصران خواهد بود. برای اثبات این موضوع باید به ماده 95 قانون کار مراجعه کنیم. براساس آنچه که در طولِ این ماده قید شده است، مسئولیت اجرای قوانین و مقررات فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا سایر مسئولان واحد خواهد بود.

پس حادثه ناشی از کار که به خاطر عدم رعایت نکات ایمنی از جانبِ کارفرما یا سایر مسئولین رُخ دهد، مسئولیت کیفریش هم برعهده آنها خواهد بود. بنابراین شما باید به این موضوع توجه داشته باشید، که چنین حادثه ای چرا و به چه علّت اتفاق افتاده است.

مسئولیت کارفرمایان عزیز برای کنترل و نظارت برروی حوادث حاصل از کار‌!

اکنون شما متوجه شده اید، که کارفرمایان باید قبل از شروع کار توسطِ کارگران عزیز ایمنی محیط را فراهم کنند. علاوه بر تمامی این ها اگر که افراد متفرقه ای از بیرون کارگاه به درون آن وارد شده و برایشان حادثه ای رُخ دهد، این حادثه برعهده کارفرما خواهد بود. پس شما کارفرمایان برای پیش گیری از حادثه ناشی از کار باید به نکات زیر توجه داشته باشید؛

 • وسیله هایی که فکر می کنید، برای تأمین امنیت و بهداشت کارگران ضروری هستند، را تأمین بنمایید.
 • شما مؤظف خواهید بود، شرایط کار با دستگاه ها و ابزارآلات مدرن که درون کارگاه وجود دارد، را بدان ها یاد بدهید.
 • از تابلوهای خطر که هم در روزها و هم در شب ها از دید خوبی برخوردار است، در محوطه کارگاه خود استفاده کنید.
 • توجه داشته باشید، که کارگران به تمامی نکات ایمنی و بهداشتی در کارگاه دقّت کرده و از بروز حادثه ناشی از کار در اَمان هستند.

اگر که کارفرمایان به تمامی نکات گفته شده با دقّت عمل بالا توجه کنند، در صورت وقوع حادثه ای برای کارگردان هم مقصر نیستند! گاهی اوقات بروز چنین حادثه ای به دلیل تقصیر خودِ شخص کارگر است. ولی به‌ هر حال نگران نباشید. چرا که بعد از بروز حادثه ناشی از کار یک کارشناس یا بازرس رسمی برای تفکیک این مسئله در محل مورد نظر حاضر می شود.

مسئولیت کارفرمایان عزیز برای کنترل و نظارت برروی حوادث حاصل از کار‌!

 

درباره مسئولیت کیفری کارفرما

چنانچه که شما کارفرمای عزیز مقصر بروز چنین حوادثی باشید، چه مسئولیت کیفری گریبان گیر شما خواهد شد! آیا می دانید! شما برای کسبِ اطلاعاتِ بیشتر در رابطه با این مسئله بایستی در این قسمت از مطلب هخامنش با ما همراه شوید.

بهتر است، کوتاه نگاهی به قانون داشته باشیم. ابتدا آنکه می‌بایست تا سه روز کاری حادثه به اداره کار و امور اجتماعی گزارش داده شود. در این هنگام شما مؤظف خواهید بود، فرم های مربوطه را پُر کنید. توصیه ما به شما این است، که اقدامات اوّلیه را انجام دهید. این چنین از تشدید صدمات وارده به بیمه شده پیش گیری خواهد شد. (نگران نباشید، چندی بعد هزینه صرف شده از جانب شما توسطِ صندوق تأمین اجتماعی به شما عودت می شود.)

چگونه خواستار بررسی حوادث ناشی از کار شویم!

اکنون که حادثه ناشی از کار رُخ داده است، قطعاً یکی از سؤالات مهم شما درباره چگونگی درخواست بررسی چنین اتفاقی خواهد بود. جهتِ ثبت چنین درخواستی باید کسی که حادثه دیده است، یا اولیای دم به مراجع قضایی انتظامی بروند. سپس خواستار ثبت شکایت خود شوند! شکایت ثبت شده از جانب شما توسطِ مقامات قضایی یا انتظامی پیگیری خواهد شد. بعد اداره کل کار و امور اجتماعی وارد عمل می شود. به گونه ای که با توجه به پرونده و محل حادثه نظر خود را اعلام می دارد.

سپس نظریه نهایی از جانب این نهاد به مراجع قضایی اطلاع داده می شود. در نهایت میزان دیه و ارش به حادثه دیده و کارفرما اطلاع داده می شود.

 

چگونه خواستار بررسی حوادث ناشی از کار شویم!

چقدر هزینه برای بررسی حوادث ناشی از کار باید بپردازیم؟

نگران نباشید! چرا که بررسی حادثه ناشی از کار به واسطه بازرسان اداره کار و امور اجتماعی کاملاً بدون هزینه خواهد بود. ولی گاهاً شما به رأی صادر شده اعتراض دارید، در چنین موقعیت هایی باید هزینه ای را بابت بررسی دوباره حادثه و درخواست تجدید نظر خواهی پرداخت کنید.

سخن آخر

دوستان عزیز ما در طول این مطلب از هخامنش به بررسی حادثه ناشی از کار پرداختیم. گفتیم؛ که چنین حوادثی در نتیجه سهل انگاری از جانب کارفرما رُخ می دهد. به عبارتی این دست از افراد مؤظف هستند، در عین ایمن سازی محیط کار آموزش هایی لازم بدان ها ارائه نمایند. همچنین از کارگران متخصص برای انجام کارهایی که به مهارت نیاز دارند، استفاده شود.

امیدواریم که آنچه در ارتباط با این موضوع در طول این مطلب از هخامنش بیان شد، برای شما مفید بوده باشد. البته شما دوستان عزیز در صورت وجودِ سؤالات بیشتر می توانید، با کارشناسان ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره آنلاین

مشاوره تخصصی مطابق با نوع شغل و فعالیت شما توسط کارشناسان ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *