همه چیز درباره مالیات کارت بازرگانی و نحوه پرداخت آن

همه چیز درباره مالیات کارت بازرگانی و نحوه پرداخت آن

خلاصه از همه چیز درباره مالیات کارت بازرگانی و نحوه پرداخت آن

همه چیز درباره مالیات کارت بازرگانی و نحوه پرداخت آن

82 / 100

اگر که شما تاجر باشید، قطعاً در ارتباط با کارت بازرگانی و اهمیت آن می دانید. اینکه وجودِ کارتِ نام برده شده برای واردات و صادرات ضروری بوده و مورد استفاده قرار می گیرد. فرقی ندارد، که شما شخص حقیقی یا حقوقی هستید. اگر که در این راه یعنی واردات و صادرات گام گذارده باشید، باید این کارت را به گمرک ارائه دارید. به همین دلیل ما در طولِ این مطلبِ از خود به بررسی مالیات کارت بازرگانی خواهیم پرداخت.

 

همچنین نحوه پرداخت مالیات را ارزیابی نموده و به تمامی سؤالات شما در این حیطه پاسخ خواهیم داد. از این جهت توصیه ما به شما این است، که در ادامه این نوشتار همراه ما بوده و در این رابطه بیشتر بدانید.

اصلاً مالیات کارت های بازرگانی به چه معناست؟

برای شمایی که در زمینه واردات و صادرات کالاها فعالیت دارید، (تفاوتی ندارد، که شما جزئی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی هستید!) بایست دارای کارت بازرگانی معتبر و قانونی باشید. حال دولت برای این کارت‌ ها یک عنوان تعریف نموده است. آنهم پرداخت مالیات کارت بازرگانی است.

در واقع این کارت ها مزیت هایی بسیار در اختیار شما قرار خواهد داد. به همین خاطر شما مؤظف به پرداخت این دَست از مالیات ها خواهید شد. البته به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید، که تنها داشتنِ این کارت شما را مشمول پرداخت مالیات نمی کند. هنگامی به کارت شما مالیات تعلق می گیرد، که با وجودِ آن در زمینه صادرات یا واردات کالاها به فعالیت بپردازید.

یکی دیگر از مهم ترین نکاتی که شما باید در ارتباط با این کارت ها مد نظر قرار بدهید، توجه به تاریخ اعتبار آن است. اگر که اعتبار کارت شما به اتمام رسیده باشد، نیز شما قصد تمدید کارت را داشته باشید، بایست ابتدا از مالیات کارت بازرگانی یک استعلام تهیه کنید. چنانچه که درون استعلام تهیه شده چنین نشان داده شود، که شما به سازمان امور مالیاتی بدهی دارید، تا به هنگام تسویه امکانِ تمدید کارت وجود نخواهد داشت.

بهتر است، خاطر نشان کرد؛ از آنجایی که اعتبار کارت بازرگانی اهمیت شایانی دارد و در معاملات از جانبِ طرف های تجاری مورد توجه قرار می گیرد، پرداخت مالیات برای شما الزامی خواهد بود. زیرا در صورت‌ وجودِ مالیات کارت بازرگانی شما نمی توانید، در راستای تمدید اعتبار آن اقدام کنید.

صدور فاکتور رسمی

درباره مقدار مالیات های کارت بازرگانی

به همان شکل که ما در قسمتِ فوقانی متن به این مسئله اشاره نمودیم، شما برای انجام صادرات یا واردات کالا بایست از کارت بازرگانی استفاده کنید. حال آنکه اشخاص حقیقی و حقوقی هردو مؤظف به استفاده از این کارت ها هستند. به همین خاطر نحوه محاسبه مالیات کارت بازرگانی متفاوت می باشد. ما در قسمت زیر با شما بیشتر در ارتباط با این مسئله صحبت خواهیم نمود. پس همچنان با ما همراه بوده و ترک‌مان نکنید.

چگونه می توان میزان مالیات کارت های بازرگانی اشخاص حقیقی را محاسبه کرد؟

نرخ مالیات کارت اشخاص حقیقی با توجه به ماده131  قانون مالیات مستقیم کشور محاسبه می گردد. چنین اشخاصی مؤظف هستند، این وجه را جهتِ برخورداری از مزایای کارت بازرگانی بپردازند و از آن سَر باز نزنند. نرخ مالیات کارت بازرگانی اشخاص حقیقی به حالتِ زیر محاسبه می گردد؛

  • چنانچه که سقف درآمد شما به صورت سالیانه برابر با سی میلیون ریال باشد، بایست نرخ پانزده درصدی به عنوان مالیات پرداخت کنید.
  • چنانچه که سقف درآمد شما به صورت سالیانه برابر با صد میلیون ریال باشد، باید نرخ بیست درصدی به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی پرداخت بنمایید.
  • اگر که سقف درآمد شما به صورت سالیانه برابر با دویست و پنجاه میلیون ریال باشد، باید نرخ بیست و پنج درصدی به عنوان مالیات بپردازید.
  • در صورتی که درآمد شما به صور سالیانه حدود یک میلیارد ریال باشد، بایستی نرخ سی درصدی را به عنوان مالیات کارت بازرگانی پرداخت نمایید.

چگونه می توان میزان مالیات کارت های بازرگانی اشخاص حقیقی را محاسبه کرد؟

چگونه می توان میزان مالیات کارت های بازرگانی اشخاص حقوقی را محاسبه کرد؟

نحوه محاسبه میزان مالیات این کارت ها برای شما اشخاص حقوقی کاری ساده تر است. به گونه ای که برای اینکار نیازی به بررسی میزان درآمد شما نیست! بنا بَر قانون اشخاص حقوقی مکلّف خواهند بود، که در پایانِ سال میزانِ سود سالیانه خودشان را محاسبه کنند. بعد از آن بیست و پنج درصد از آن را به عنوان مالیات کارت بازرگانی به سازمان امور مالیاتی بپردازند.

4% مالیات علی الحساب کارت بازرگانی یعنی چه!

طی سالِ 1395 یک قانون تصویب گردید. بنا بَر این قانون نهاد گمرک چنین اعلام نمود، که اشخاص حاوی چنین کارت هایی بایست مالیات علی الحساب برای کارت بازرگانی خود پرداخت بنمایند. به عبارتی دارندگان آنها بایست یک مبلغی را به عنوان مالیات کارت بازرگانی علی الحساب قطعی واردات کالا به نهاد گمرک کشور بپردازند. این نوعِ از مالیات مشمول کسانی خواهد بود، که در زمینه واردات کالا خدمات رسانی می کنند.

شما مؤظف خواهید بود، چهار درصد از کل ارزش گمرکی و حقوق ورودی را تحت عنوان مالیات این کارت به حالتِ علی الحساب بپردازید. شما باید به یک نکته بسیار مهم در این راستا توجه داشته باشید. آنهم این است، که هر دو اشخاص حقیقی و حقوقی بایست در راستای پرداخت این نوعِ از مالیات اقدام نمایند.

حتی اگر که شما کارت بازرگانی نداشته باشید و یا از یک کارت به نامِ پیله وری بهره گیرید، بایست مالیات چهار درصدی را به صورت علی الحساب پرداخت کنید. البته برخی از موارد به صورت استثناء بوده و اداره گمرک آنها را از پرداخت مالیات کارت بازرگانی علی الحساب معاف می دارد!

  • واحد تولیدی که پروانه بهره برداری دارند.
  • آن دَست از کالاهای مسافری که وجهه تجاری یا وارداتی ندارد.
  • تمامی دستگاه اجرایی کشور که حاوی ردیف بودجه ای می باشند.
  • کارت های بازرگانی که دارای رتبه طلایی یا رتبه الف هستند، از پرداخت مالیات کارت بازرگانی چهار درصدی معاف می باشند.
  • وارد کنندگانی که بسیار خوش حساب هستند! (این دَست از افراد از جانبِ نهاد امور مالیاتی اعلام می گردد و بایست گواهی نامه مفاصا حساب مالیاتی داشته باشند.)

چگونه مالیات کارت های بازرگانی را استعلام بگیریم؟

از جمله نخستین کارهایی که در مبادلات تجاری صورت می گیرد، استعلام گرفتنِ مالیات کارت بازرگانی به واسطه ی دو طرف معامله می باشد. حال اتاق بازرگانی برای راحتی حال شما چاره ای اندیشیده است. آنهم این است، که شما به نشانی اینترنتی iccima.ir مراجعه نموده و استعلام دریافت بنمایید.

شما می توانید، از این وب سایت با وارد نمودنِ شماره کارت بازرگانی خود و شماره ملّی‌تان، استعلام دریافت بنمایید. با وجودِ این اطلاعات می توان به چنین نتیجه ای دَست یافت، که کارت شما معتبر بوده و می توان بدان اکتفاء کرد.

 

چگونه مالیات کارت های بازرگانی را استعلام بگیریم؟

سخن آخر

دوستانِ عزیز ما در طولِ این نوشتار از خود در هخامنش به بررسی مالیات کارت بازرگانی پرداختیم. اینکه شما دارندگان این کارت و در صورتِ استفاده از آن بایست مالیاتش را هم پرداخت کنید. اینچنین می توان به جهتِ تمدید کارت اقدام کرد. همچنین در زمینه واردات یا صادرات کالا طرف مقابل به شما اطمینان خواهد نمود.

امیدواریم که اطلاعات ارائه شده در طولِ این نوشتار از ما برای شما مفید و کاربردی بوده باشد. البته شما می توانید، در صورتِ وجودِ سؤالاتی بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

درخواست مشاوره آنلاین

مشاوره تخصصی مطابق با نوع شغل و فعالیت شما توسط کارشناسان ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *