نوبت کاری چیست؟ چگونه باید حقوق را محاسبه کرد؟

نوبت کاری چیست؟ چگونه باید حقوق را محاسبه کرد؟

خلاصه از نوبت کاری چیست؟ چگونه باید حقوق را محاسبه کرد؟

نوبت کاری چیست؟ چگونه باید حقوق را محاسبه کرد؟

89 / 100

اوّلین مسئله ای که در کسب و کار افراد مهم است، دستمزد می باشد. آیا دستمزد برای شما هم مهم است! جالب است، بدانید؛ نوبت کاری برروی حق‌الزحمه افراد اثرگذار خواهد بود. این موضوع بسیار مهم بوده و تمامی کارفرمایان یا کارگران و پرسنل بایستی در ارتباط با آن اطلاعات لازم را داشته باشند. حق‌الزحمه افراد تحت تأثیر عواملی گوناگون می باشد. یکی از این عوامل شیفت کاری است!

به همین خاطر شمایی که در شیفت هایی متنوع درون یک اداره یا نهاد و… کار می نمایید، دستمزدهایی متفاوت نسبت به سایر کارکنان عادی می گیرید. اگر که شما عزیزان مایل هستید، در این رابطه اطلاعاتی بسیار کسب کنید، در ادامه این نوشتار از هخامنش با ما همراه بشوید.

نوبت کاری یعنی چه!

آیا می دانید، دو کلمه نوبت و کاری در کنار یکدیگر یعنی چه! برخی از کسب و کارها به عنوان یک شغل عادی قابل معرفی نیست! به گونه ای که باید در نوبت عصر و شب افرادی در آن مشاغل برای ادامه روند کاری حضور داشته باشند. به این حالت در شغل ها نوبت کاری هم می گویند. از آنجا که کار کردنِ افراد در نوبت عصر و شب میزانِ فشارِ بیشتری بدان ها وارد می آورد، بایستی میزان حقوق بیشتری دریافت بنمایند.

قطعاً شما برای یک بارهم که شده باشد، شبانه راه‌‌‌تان به درمانگاه یا بیمارستان خَتم شده است. یا بعضی از شرکت های تولیدی و…! فرقی ندارد، چه پرسنل خانم و چه پرسنل آقا در چنین مکان هایی به هنگام شبانه حضور دارند. از آنجا که میزان فشار وارده بدان ها طی این ساعات بسیار است، بایستی میزان دستمزد بالاتری داشته باشند.

در چنین کارهایی شیفت ها به سه صورت مشخص خواهد شد. یکی از آنها شیفت صبح بوده یکی عصر بوده و دیگری شب است. شمایی که به حالت کاملاً منظم کار می نمایید، مشمول نوبت کاری خواهید شد. اگر که شما شیفت کاریتان عصر و شب است، بالطبع دستمزد بیشتری هم دارید. آیا درست است؟

 

نوبت کاری یعنی چه!

درباره انواع نوبت کاری بیشتر بدانید!

اگر که شما به قانون نگاهی بی اندازید، در ارتباط با آن با ماده هایی مختلف رو به رو می شوید. با توجه به آنچه که درون قانون آمده است، در شبانه روز سه شیفت کاری وجود دارد. شما باید بیست و چهار ساعت شبانه روز را به سه نوبت هشت ساعته تقسیم بندی بنمایید و به نوبتِ صبح، نوبتِ عصر و نوبتِ شب دست پیدا کنید.

هریک از این نوبت ها نسبت به کارمندان عادی در درمانگاه، بیمارستان یا شرکت حقوق و مزایایی متفاوت دارند. ما در قسمت زیر هریک از این نوبت کاری را به صورت مفید و مختصر توضیح خواهیم داد.

·         شیفت کاری صبح و عصر

اگر که شما علاوه بر نوبت صبح به حالتِ کاملاً مشخص و به صورت ثابت در نوبتِ عصر هم به سَر کار می روید، درون جدولِ نوبت کاری در اوّلین جایگاه خواهید بود. برای درک و فهم بهتر شما ما در قسمتِ زیر به چند مثال اشاره خواهیم نمود، لطفاً در ادامه متن همچنان با ما همراه باشید.

 1. مثلاً کار شما به حالتی است، که یک هفته در شیفت صبح و یک هفته در شیفت عصر مشغول به فعالیت می باشید.
 2. کارگری که نصف هفته در شیفت کاری صبح و نصف دیگر را در شیفت کاری عصر کار خود را ادامه می دهد.

اگر که شما به یکی از این دو حالت کار می کنید، مشمول 10% حقوق بیشتر نسبت به افرادی که دارای نوبت کاری عادی هستند، خواهید بود. ما در ادامه متن به باقی شیفت کاری هم می پردازیم. پس بهتر است، همچنان با ما در ادامه این مطلب از هخامنش همراه باشید.

·         شیفت کاری صبح و شب

یک نوعِ دیگر از شیفت کاری صبح و شب می باشد. به حالتی که کارکنان عزیز به حالت چرخشی در دو نوبت کاری صبح و شب کار می نمایند. ما برای درک بهتر شما به یک مثال در این زمینه اشاره خواهیم کرد. مثلاً شما پنج روز در شیفت کاری صبح و پنج روز را در شب کار می نمایید. این چرخه هم برای مدّت زمانی طولانی ادامه می یابد.

از آنجا که کارگران عزیز به هنگام شب میزانِ فشاری بیشتر متحمل می شوند، بنابر قانون 22.5% میزانِ حقوق بیشتری نسبت به کارکنان عادی باید دریافت نمایند.

صدور فاکتور رسمی

·         شیفت کاری عصر و شب

سوّمین حالت شیفت کاری به هنگام عصر و شب می باشد. مثلاً شما ده روز را به هنگام عصر مشغول به کار بوده و ده روز به هنگام شب کار می کنید. در چنین حالات کاری شما میزانِ فشار کاری بالایی را تحمل خواهید کرد. به همین دلیل بایستی حقوق بالاتری دریافت بنمایید. بنابر آنچه که در قانون آمده در این نوع از نوبت کاری شما مشمول دریافت 22.5% حقوق و مزایای بالاتر نسبت به کارکنان عادی هستید.

   شیفت کاری عصر و شب

 

·         شیفت کاری صبح و عصر و شب

حال پایانی ترین حالت نوبت کاری نوعِ صبح و عصر و شب است. در چنین شرایطی کارکنان به حالت نوبتی و چرخشی در سه شیفت کار خواهند کرد. مثلاً یک ماه به سه قسمت تقسیم شده و او 10 روز از ماه را در نوبتِ صبح، 10 روز دیگر را در نوبتِ عصر و 10 روز باقی مانده را در شیفتِ شب کار می نماید.

از آنجا که این دَست از افراد به نسبت دو نمونه قبل میزانِ سختی کمتری را متحمل می شوند، مقدار حق‌الزحمه آنها به نسبت دو نمونه بالایی کمتر خواهد بود. بنابر آنچه که در قانون آمده این افراد مشمول دریافتِ 15% حقوق و مزایای بیشتر نسبت به کارکنان عادی خواهند بود.

حقوق و مزایای نوبت کاری را اینگونه محاسبه کنید!

شما باید در نحوه محاسبه حقوق شیفت کاری ابتدا به حق‌الزحمه خود طی آن سال توجه داشته باشید. پس با توجه به حقوق و دستمزد کارکنان در سالِ 1402 می توان مقدار حقوق افراد را طی شيفت کاری مشخص نمود. برای نحوه محاسبه ما در قسمت زیر فرمول هایی را آورده ایم. پس در ادامه متن همچنان با ما همراه باشید، تا بتوانید آن را به راحتی محاسبه بنمایید؛

·         نحوه محاسبه شیفت کاری صبح و عصر

 1. ابتدا ميزان حقوق خودتان طی یک ساعت را به دست آورید.
 2. سپس حقوق یک ساعت را × تعداد ساعت کاری خود بنمایید.
 3. عدد به دست آمده را در 10% اضافه بنمایید! این به دلیل سختی کار نوبت کاری است.

·         نحوه محاسبه شیفت کاری صبح و شب

 1. ابتدا میزان حقوق خودتان طی یک ساعت را به دست آورید.
 2. سپس حقوق یک ساعت را × تعداد ساعت کاری خود بنمایید.
 3. عدد به دست آمده را در 22.5% اضافه بنمایید. این به دلیل سختی کار شیفت کاری است.

حقوق و مزایای نوبت کاری را اینگونه محاسبه کنید!

·         نحوه محاسبه شیفت کاری عصر و شب

 1. ابتدا میزان حقوق خودتان طی یک ساعت را به دست آورید.
 2. سپس حقوق یک ساعت را × تعداد ساعت کاری خود بنمایید.
 3. عدد به دست آمده را در 22.5% اضافه بنمایید. این به دلیل سختی کار نوبت کاری است.

·         نحوه محاسبه شیفت کاری صبح و عصر و شب

 1. ابتدا میزان حقوق خودتان طی یک ساعت را به دست آورید.
 2. سپس حقوق یک ساعت را × تعداد ساعت کاری خود بنمایید.
 3. عدد به دست آمده را در 15% اضافه بنمایید. این به دلیل سختی کار شیفت کاری است.

سخن آخر

قطعاً شما هم می دانید، در برخی از کارها کارکنان بایستی به صورت بیست و چهار ساعته خدمات رسانی کنند. درون قانون کار، سه شیفت کاری تعریف گردیده است. یکی صبح دیگری عصر و آخری شب می باشد. با توجه به آنکه در شیفت کاری عصر و شب میزانِ فشار بیشتری به کارکنان وارد می شود، بالطبع حقوق بالاتری را هم دریافت خواهند نمود. ما در طول این مطلب از خود در هخامنش به بررسی نحوه محاسبه نوبت کاری هم پرداختیم.

امیدواریم که اطلاعات ارائه شده در طول این مطلب برای شما مفید و کاربردی بوده باشد. البته در صورت وجودِ سؤالات بیشتر در این زمینه می توانید، با کارشناسان ما تماس بگیرید.

درخواست مشاوره آنلاین

مشاوره تخصصی مطابق با نوع شغل و فعالیت شما توسط کارشناسان ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *