مالیات مستقیم (اشخاص مشمول مالیات)

خلاصه از مالیات مستقیم (اشخاص مشمول مالیات)

مالیات مستقیم (اشخاص مشمول مالیات)

60 / 100

ما در این نوشتار از هخامنش به مالیات مستقیم و چیستی آن می پردازیم. پس اگر که شما در این زمینه نیازِ به کسبِ اطلاعاتِ بیشتر دارید، با ما در ادامه مطلب همراه باشید. کشورهایی مختلف در راستای تأمین منابعِ مالی اقدامِ به دریافت مالیات در حالات هایی مختلف می کنند.

در کشورِ ما سازمانی به نامِ سازمانِ امور مالیاتی مؤظف به اخذ مالیات بوده و قوانینی مختلف در این راستا وضع می کند. حال اگر که نیاز به تغییر باشد، با توجه به شرایط اقتصادی اقدامِ به تغییر در این ضوابط و مقررات می نمایند. اگر که شما قصدِ کسبِ اطلاعاتی بیشتر دارید، با ما همراه باشید.

آیا می دانید، منظور از مالیات های مستقیم چیست!

ابتدا به شما بگوییم؛ مالیات ها به دو دسته اصلی قسم بندی می شود. یکی از آنها مالیات مستقیم بوده و دیگری غیر مستقیم است. حال آنکه مالیات مستقیم از دارایی نیز درآمد افراد برداشت می شود. از سویی پرداخت این قبیل از مالیات ها توسطِ افراد مشمول ضروری بوده و نباید از آن سَر باز زنند.

مالیات های مستقیم خود به دو دسته اصلی قسم بندی می گردد؛

 1. مالیات بر دارایی افراد.
 2. مالیات بر درآمد افراد.

ما در ادامه این نوشتار به بررسی هریک از این دو روش مالیات می پردازیم. پس در امتداد این متن ما را ترک ننموده و بدانید، که منظور از هردو این مالیات مستقیم یعنی چه!

مالیات بر دارایی افراد!

این نوعِ از مالیات خود به دو دسته اصلی یعنی مالیات بر ارث و تمبر تقسیم بندی می شود. مالیات بر ارث افراد یعنی اگر که یک فردی از دنیا برود، دارایی بَر جای مانده از وی برای بازماندگان مشمول دادنِ این قبیل از مالیات ها می شود. حال برخی از مواقع جهتِ اعتبار و رسمیت دادن به بعضی از اسناد و مدارک برروی آنها یک تمبر قرار گرفته و آن نیز باطل می شود.

پس با قرار دادنِ این تمبر برروی اسناد و مدارک، از مؤدی مالیات دریافت خواهد شد. برخی از موارد که شامل دریافت این قبیل از مالیات ها خواهد شد، در قسمتِ زیر آمده است؛

 1. انواع و اقسام برات یا سفته و همانند آنها!
 2. سهام نیز سهم الشرکه تمامی کمپانی های ایرانی.
 3. تمامی معاهدات و اسنادی که میان بانک و مشتریان تبادل می گردد.
 4. تمامی اسناد و مدارک تجاری قابل انتقال که در کشورمان صادر گردیده و معامله شده است.
 5. هر برگه چکی که از جانبِ بانک صادر شده و باید یک حق به نامِ حق تمبر دریافت شود.

توجه داشته باشید، که اگر شما مالیات مستقیم از نوعِ تمبر را پرداخت ننمایید، بایست دو برابر آن را به دولت پرداخت کنید.

مالیات بر درآمد افراد!

یکی از متداول ترین نوعِ مالیات ها، مالیات بر درآمد افراد می باشد. ولی چگونه از افراد دریافت می شود؟ بلی، شما شاغلان عزیز و کسانی که کسب و کار دارید، با آنها دَست و پنجه نرم می کنید. شما باید برای تمامی درآمدهای خود به حالت مستقیم به دولت مالیات بدهید. البته که میزان مالیات مستقیم بر درآمد شما به سطحِ درآمدتان بستگی دارد. در قانون کشور ما این نوعِ از مالیات های مستقیم به چند دسته قسم بندی می شود؛

 1. مالیات بر درآمد اتفاقی
 2. مالیات بر درآمد ناشی از املاک
 3. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
 4. مالیات بر درآمد ناشی از کسب و کار

مالیات بر درآمد ملک یکی از انواعِ مالیات مستقیم محسوب می شود! بنا بَر قانون مالیات های مستقیم درآمد اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که املاک خود را واگذار نموده یا به دیگری اجاره بدهند، شامل پرداخت مالیات خواهد شد. علاوه بر اینها نقل و انتقالات ملک هم شامل پرداخت مالیات می شود.

·         درباره مالیات بر درآمد مشاغل بیشتر بدانید!

بنا بَر قوانین مالیات مستقیم درآمد ناشی از کل فروش خدمات و یا کالاها و دیگر درآمدهای به دَست آمده بعد از کم شدنِ هزینه ها شامل مالیات می گردد. بنابراین شما صاحبان کسب و کارها بایستی اسناد و مدارک خود را بنا بَر قوانین معین گردیده توسطِ نهاد مربوطه تنظیم کنید. سپس جهتِ اعلام داشتنِ آن یک اظهارنامه مالیاتی تنظیم بنمایند.

مثلاً ما می توانیم، بگوییم؛ قرارداد وکالت شامل این قبیل از مالیات ها می شود. همچنین شما مؤظف به پرداخت آنها خواهید بود.

·         درباره مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بیشتر بدانید!

جمع درآمد کمپانی ها از بخش داخلی کشورها یا خارجِ کشور مشمول اینگونه از مالیات خواهد شد. بنا بَر قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی باید اظهارنامه و ترازنامه، سود و زیان خود را تهیه کنند. سپس این اسناد و مدارک را حداکثر تا صد و بیست روز به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل بدهند.

·         درباره مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بیشتر بدانید!

حال یکی دیگر از انواع مالیات مستقیم برروی درآمد اشخاص حقیقی است. حال آنکه این دَست از افراد مؤظف هستند، تا درآمد پنجاه میلیون تومان پانزده درصد مالیات بپردازند. البته اگر که درآمد این دَست از اشخاص مابین پنجاه میلیون تومان الی صد میلیون تومان باشد، باید تا بیست درصد مالیات بپردازند. نهایتاً اگر که درآمد اشخاص حقیقی بیشتر از صد میلیون تومان باشد، این درصد به بیست و پنج می رسد.

·         مالیات بر درآمد اتفاقی چیست؟

منظور از درآمد اتفاقی در مالیات های مستقیم یعنی اموال نقد و غیر نقد! این اموال به صورتِ بلاعوض و یا به واسطه ی معامله های محاباتی کسب گردیده است. چنانچه که این دَست از اموال به حالتِ مادام العمر باشد، شما باید همه ساله در راستای پرداخت مالیات آن اقدامات لازم را انجام بدهید.

·         مالیات بر حقوق یعنی چه؟

تمامی افرادی که در نهادهای دولتی و خصوصی شاغل هستند و مقرری را به صورت نقد یا غیر نقد می گیرند، بایستی مالیات را به صورت مستقیم بپردازند. اگر که نرخ مالیات بر حقوق کارمندان اعم از دولتی و غیر دولتی بیشتر از وجه مصوب درون ماده 84 قانون مالیات مستقیم باشد، باید تا هفت برابر آن و تا ده درصد مالیات بدهند.

حال اگر که مبلغ به دَست آمده بیشتر آن باشد، مشمول پرداخت بیست درصد مالیات خواهند بود. توجه داشته باشید، که پرداخت کنندگان این درصد مالیات را پیش از واریز حقوق به شما کسر خواهند نمود. ما در قسمتِ زیر این مسئله را که چه کسانی مشمول پرداخت مالیات های مستقیم هستند، را بررسی می کنیم. پس جهتِ کسبِ اطلاعاتِ بیشتر در این زمینه همچنان با ما همراه باشید.

آیا می دانید، چه کسانی مشمول پرداخت مالیات خواهند بود!

تمامی اشخاص حقیقی ایرانی مشمول پرداخت مالیات مستقیم می باشند. دوستانِ عزیز تفاوتی ندارد، که شما درآمد خود را در ایران یا خارج از ایران کسب می کنید. مثلاً شما جزئی از اشخاص حقیقی ایرانی ولی مقیم در خارج از ایران می باشید! ولی درآمد شما از داخل ایران حاصل می شود، در این هنگام نیز مؤظف به پرداخت مالیات می باشید.

حال در این میانه ها مؤسسات دولتی و وزارت خانه ها، شهرداری و بهداری ها، سایر دستگاه هایی که درآمد خود را از طریق دولت کسب می کنند، از پرداخت این نوعِ مالیات معاف خواهند بود. توجه داشته باشید، که مالیات‌ های مستقیم بسیار پُر چالش است. زیرا شما باید خودتان در راستای ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدامات لازم را انجام بدهید.

به همین خاطر گاهاً در این میانه ها تخلفات و جرایمی رُخ می دهد و از دیدگاه سازمان امور مالیاتی به دور می ماند. به همین خاطر گاهاً با فرار مالیاتی و… مواجه شده و افراد هم دچار برخی از چالش ها می گردند. تمامی اینها در نوعِ مالیات مستقیم اتفاق اُفتاده و در مالیات غیر مستقیم به هیچ عنوان این مشکلات رُخ نمی دهد.

چگونه مالیات های مستقیم از افراد دریافت می شود؟

همان گونه که گفتیم؛ این نوعِ از مالیات ها به حالتِ مستقیم از مؤدی مالیاتی اخذ می گردد. یعنی شما مؤدیان عزیز بایستی اظهارنامه مالیاتی را کامل نموده و آن را به سازمان امور مالیاتی تحویل بدهید. در این هنگام است، که سازمان مربوطه در راستای محاسبه مالیات اقدام می نمایند.

پس مالیات مستقیم بایستی بعد از صدور برگ تشخیص نیز برگ قطعی مالیات به پرداخت کنندگان عزیز اعلام گردیده و در زمانِ تعیین شده باید مالیات را بپردازید.

سخن آخر

اکنون شما متوجه شدید، که دولت ها برای تأمین منابع مالی خود باید در راستای اخذ مالیات اقدام بنمایند. یکی از انواع مالیات ها مالیات مستقیم است. این قبیل از مالیات ها به حالت مستقیم از درآمد یا دارایی شما عزیزان دریافت می شود. خودِ مالیات های مستقیم دارای انواعی مختلف است، که در طول این نوشتار هریک را تجزیه و تحلیل نمودیم.

امیدواریم که اطلاعات ارائه شده در طول این مطلب از خود در هخامنش برای شما مفید و کاربردی بوده باشد. البته شما می توانید، در صورتِ وجودِ سؤالات بیشتر با ما تماس بگیرید.

درخواست مشاوره آنلاین

مشاوره تخصصی مطابق با نوع شغل و فعالیت شما توسط کارشناسان ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *