شرکت با مسئولیت محدود چیست و چه زمانی تشکیل می شود؟

شرکت با مسئولیت محدود چیست و چه زمانی تشکیل می شود؟

خلاصه از شرکت با مسئولیت محدود چیست و چه زمانی تشکیل می شود؟

شرکت با مسئولیت محدود چیست و چه زمانی تشکیل می شود؟

87 / 100

آیا می دانید، که شرکت با مسئولیت محدود چیست و به چه هنگام قابل تشکیل خواهد بود! جالب است، بدانید؛ در این نوعِ از شرکت ها به هنگام منحل شدن و عدم وجودِ دارایی به قدر کافی مسئولیت هریک از شرکاء برای پرداخت بدهی ها به مقدار سهم الشرکاء خواهد بود. اگر که می خواهید، در ارتباط با مدارک لازم برای ثبت شرکت بدانید، در ادامه متن بررسی کرده ایم.

پس شما می توانید، برای کسبِ اطلاعاتِ بیشتر در این زمینه با ما در ادامه این مطلب از هخامنش همراه باشید. ما اطلاعات مورد نیاز شما را در این زمینه ارائه خواهیم نمود.

درباره شرکت ها کمی بیشتر بدانید!

بیایید، سَری به قانون بزنیم. بنابر آنچه که درون قانون آمده شرکت های تجاری دارای هفت نوعِ اصلی می باشد. یکی از این شرکت ها که جدیداً خواهان بسیاری پیدا کرده شرکت با مسئولیت محدود است. این قبیل از کمپانی ها میان دو و یا چند نفر قابل تشکیل شدن می باشد. حال هریک از شرکاء هم به مقدار سرمایه خود درون شرکت مسئول پرداخت دیون خواهند بود.

شما باید چون دیگر شرکت ها با مسئولیت محدود را هم به ثبت برسانید. ولی شما باید در این راستا دارای اطلاعات لازم باشید، چرا که در صورت عدم اطلاع از قوانین و ضوابط احتمالاً مشکلات بسیاری گریبان گیر شما خواهد شد. به همین خاطر ما در طول این مطلب از خود به بررسی جوانب گوناگون ثبت و بررسی شرکت با مسئولیت محدود پرداختیم. بنابراین بهتر است، در امتداد این مطلب از هخامنش ما را همراهی نمایید.

اصلاً می دانید، شرکت های با مسئولیت محدود چیست؟

اگر که به ماده 94 قانون تجارت نگاهی بی اندازید، قطعاً متوجه این مسئله خواهید شد. بیایید، با هم این نوع از شرکت را بهتر و بیشتر تجزیه و تحلیل کنیم. این قبیل از شرکت ها بین دو و یا چند نفر تشکیل می شود. مسئولیت شرکاء انجام امور تجاری است. هریک از شرکاء بدون تقسیم شدنِ سرمایه به سهام تنها به قدر سرمایه خود در شرکت مسئول قروض هستند.

بعد از ارائه داشتن این تعریف از شرکت با مسئولیت محدود قطعاً این پرسش برای شما به وجود آمده که مزایا یا معایب این نوع از کمپانی ها چه می باشد! اصلاً چرا باید این مدل از شرکت ها ثبت بشود! نگران نباشید، ما در ادامه به تک تک سؤالات شما پاسخ گوی خواهیم بود.

با توجه به قانون و آنچه که درونش آمده است، بنابر دلایلی گوناگون لازم به ثبت این نمونه از شرکت ها است. برخی از این دلایل عبارتند از؛

 • اوّلین دلیلی که ما می توانیم، برای لزوم به ثبت این کمپانی ها نام ببریم؛ امتناع از ضمانت اجراهایی می باشد، که در قانون شرکت ها جهتِ عدم ثبت آنها آمده است. درست است، جریمه نقدی لحاظ شده بسیار کم می باشد. ولی ضمانت اجرای منحل شدنِ شرکت با مسئولیت محدود می تواند، برای شما خطر آفرین باشد.

 

 • یکی از ملزومات تشکیل این مدل از کمپانی ثبت آنهاست. پس اگر که شما دوستِ عزیز جهتِ ثبت با مسئولیت محدود اقدام نکنید، بنابر نظر قانونگذار یک شرکت تضامنی محسوب می شود. توجه داشته باشید، که در شرکت تضامنی وظیفه هریک از شرکاء به مقدار سهم الشرکه نیست! در واقع هریک از افراد خودشان مسئول پرداخت تمامی دیون شرکت خواهند بود.

البته علاوه بر موارد نام برده شده موضوعاتی دیگر هم وجود دارد، که شما را ملزم به ثبت می کند. در ادامه متن همراه ما باشید، تا شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود را با همدیگر بررسی کنیم.

 

اصلاً می دانید، شرکت های با مسئولیت محدود چیست؟

ثبت کمپانی با مسئولیت محدود دارای چه شرایطی می باشد؟

چون بسیاری از شرکت هایی دیگر برای ثبت این نوعِ از کمپانی شما باید به وجودِ برخی از شرایط توجه داشته باشید. ما در قسمت زیر این شرایط را بررسی نموده و اطلاعات مورد نیاز شما را ارائه خواهیم نمود؛

 • اوّلین و مهم ترین شرط درون ماده 96 قانون تجارت قید شده است. بنابر آنچه که درون این ماده آمده تا به هنگامی که سرمایه نقدی آن درون حساب مربوط به کمپانی انتقال پیدا نکرده ثبت شرکت امکان پذیر نیست. اگر هم که سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد، آن نیز باید با رضایت شرکاء قیمت گذاری شده و آنها را تحویل دفتر شرکت با مسئولیت محدود بدهند.

 

 • حال نکته بعدی در ثبت این نوع از کمپانی ها قید عبارت ‌(شرکت با مسئولیت محدود) در نامِ شرکت است.

 

 • شما باید در زمان ثبت یک شرکت نامه تنظیم نموده و آن توسطِ تمامی شرکاء به امضاء برسد. ‌شاید بپرسید، که شرکتنامه چیست؟ آن نیز قرارداد ایجاد کمپانی است و بدون وجودش تشکیل شرکت منحل خواهد شد. همانطور که به این موضوع اشاره کردیم، شرکتنامه یعنی توافق به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود!

 

درون این شرکتنامه ها اطلاعات پایه ای شرکت و شرکاء قید خواهد شد و ما می توانیم، به این موارد اشاره کنیم؛ نامِ کمپانی، نشانی و موضوع آن، مرکز اصلی که دارد، نوعش که با مسئولیت محدود است، مشخصات هریک از شرکاء، مقدار سهم الشرکه، شرایط مربوط به فسخ و چگونگی تقسیم سود و زیان بین افراد.

 

 • اگر که در ارتباط با تعداد شرکاء می پرسید، باید حداقل دو نفر وجود داشته باشند. اگر هم که تعداد شرکاء زیاد است، به لحاظ قانونی هیچ گونه منعی وجود ندارد.

 

 • چنانچه که شما درباره میزان سرمایه می پرسید، هیچ گونه حداقل یا حداکثر سرمایه ای وجود ندارد. پس شما سرمایه گذاران عزیز به هنگام تشکیل شرکت با مسئولیت محدود و تعیین سرمایه با چهارچوبی رو به رو نخواهید شد.

صدور فاکتور رسمی

برای ثبت شرکت های با مسئولیت محدود چه مدارکی لازم است؟

ثبت این نوع از کمپانی ها چون شرکت هایی دیگر نیازمند وجود و آماده کردنِ برخی از مدارک خاص است. ما در قسمت زیر به این اسناد و مدارک بهتر اشاره خواهیم کرد؛

 • فرم مربوط به تعیین نام را کامل کنید.
 • دو نسخه از شرکت نامه را کامل کنید.
 • دو نسخه از تقاضا نامه را کامل بنمایید.
 • دو نسخه از اساسنامه شرکت را کامل کنید.
 • دو نسخه از صورت جلسه هیات مدیره را آماده کنید.
 • دو جلد از صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین را آماده کنید.
 • شما باید اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هيات مديره را ارائه دهید.
 • اگر که وکیل کارهای مربوط به ثبت شرکت با مسئولیت محدود را انجام می دهد، اصل وکالتنامه الزامی خواهد بود.
 • شما باید مجوز فعالیت را از مراجع ذی ربط دریافت کنید. (منوط بر آنکه ثبت این شرکت ها برای موضوعی خاص صورت گرفته و باید جواز مربوطه دریافت شود.)
 • و در آخر شما باید فتوکپی برابر اصل مدارک هویتی تمامی شرکاء، هیات نظارت و مدیران کمپانی را آماده بنمایید. (هیات نظارت زمانی قابل تشکیل است، که تعداد افراد موجود بیش از دروازه نفر باشد.)

 

برای ثبت شرکت های با مسئولیت محدود چه مدارکی لازم است؟

بررسی مراحل ثبت شرکت‌ های با مسئولیت محدود!

شما چون ثبت دیگر شرکت ها ملزم به سپری کردنِ برخی از مراحل قانونی هستید. ما در ادامه متن برای راحتی کارِ شما عزیزان مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود را نیز بررسی خواهیم کرد. پس بهتر است، در ادامه متن همچنان با ما همراه باشید؛

 • گام اوّل مربوط به تهیه تمامی مدارک نام برده شده در قسمت فوقانی است.

 

 • حال وارد مرحله بعد می شویم. در این مرحله شما باید به سامانه اینترنتی ثبت شرکت ها وارد بشوید. سپس کلّیه ی اسناد و مدارک مربوط به ثبت شرکت با مسئولیت محدود را درون سامانه آپلود کنید. در این مرحله باید مراحل مربوط به ثبت کمپانی را به صورت اینترنتی پشت سَر بگذارید. اداره کل ثبت شرکت ها به نشانی Ssaa. Ir است.

 

 • حال که اطلاعات شما ثبت شده باید هزینه مربوطه را پرداخت کنید. البته باید مواردی چون پنج نام مناسب و به ترتیب اولویت در سامانه ثبت بشود. نام هاي انتخاب شده از جانب شما باید برخی از شرایط را داشته باشد. این شرایط عبارتند از؛ معنا و مفهوم داشته و با فرهنگ اسلامی مغایرت نداشته باشد. همچنین سابقه ثبت شرکت با مسئولیت محدود برای آن نام وجود نداشته باشد.

 

 • در این مرحله کارشناس حقوقی با توجه به اولویت بندی شما نام مناسب را انتخاب خواهند کرد. سپس اطلاعات درج شده درون سامانه توسطِ آنها بررسی می شود. چنانچه که کوچک ترین ایرادی در اطلاعات مندرج وجود داشت، در همان سامانه ابلاغیه ای بنابر رفع نقص ارائه می شود. شما ملزم خواهید بود، نقص موجود را رفع و برای باری دیگر اقدام به ثبت اطلاعات خود بکنید.

 

 • حال نوبت آن رسیده که اصل صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آنها به نشانی که درون سامانه به عنوان مرجع ثبت شرکت با مسئولیت محدود قید شده ،ارسال بشود.

 

 • اکنون شما تمامی مدارک را هم به صورت اینترنتی و هم پستی برای اداره ثبت شرکت ارسال نموده اید و از جانب شرکت دریافت شده است. حال کلّیه ی اطلاعات درون دفاتر مخصوص توسطِ مسئول مربوطه به ثبت خواهد رسید.

 

 • در پایان برای اتمام مراحل، آگهی تأسیس کمپانی با مسئولیت محدود درون روزنامه کثیرالانتشار و رسمی کشور است.

بررسی مراحل ثبت شرکت‌ های با مسئولیت محدود!

سخن آخر

دوستان عزیز ما در طول این مطلب از خود به بررسی شرکت با مسئولیت محدود و نحوه ثبت آن پرداختیم. اکنون شما می دانید، که برای راه اندازی این قبیل از کمپانی ها نیاز به سپری کردن برخی از مراحل خاص و تهیه اسناد و مدارک لازم است.

حال شما می توانید، در صورت وجودِ سؤالات بیشتر در این زمینه با متخصصان ما در هخامنش تماس گرفته و آنچه می خواهید بدانید، را مطرح کنید.

درخواست مشاوره آنلاین

مشاوره تخصصی مطابق با نوع شغل و فعالیت شما توسط کارشناسان ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *