رد دفاتر قانونی چیست؟ دلایل و موارد رد دفاتر در آیین نامه

رد دفاتر قانونی چیست؟ دلایل و موارد رد دفاتر در آیین نامه

خلاصه از رد دفاتر قانونی چیست؟ دلایل و موارد رد دفاتر در آیین نامه

رد دفاتر قانونی چیست؟ دلایل و موارد رد دفاتر در آیین نامه

68 / 100

اگر که دفاتر حسابداری و استانداردهای مرتبطِ با تحریر دفاتر مطابقت نداشته باشد، رد دفاتر قانونی توسطِ بازرسان مالیاتی صورت خواهد گرفت. یعنی آنکه بازرسان مالیاتی موضوع پلمپ دفاتر قانونی شما را قبول ننموده اند. از سویی به خاطر داشته باشید، که بنا بَر هر دلیلی دفتر کل یا روزنامه توسطِ بازرسان رد شود، جریمه مالیاتی را برای شما به همراه خواهد داشت.

ما در طولِ این مطلب از خود در هخامنش با شما در ارتباط با اینکه رد دفتر قانونی یعنی چه و علّت آن چیست؟ صحبت خواهیم کرد. پس بهتر است، ما را همراهی نموده و به پاسخِ سؤالات خود دَست یابید.

رد دفاتر قانونی یعنی چه؟

بعد از آنکه شما کمپانی خود را به مرحله ثبت رساندید، پلمپ دفاتر قانونی از جمله مهم ترین کارهاییست که بایست انجام بدهید. منظور از پلمپ دفاتر قانونی یعنی آنکه تمامی اقدامات مربوط به پلمپ دفاتر قانونی درون اداره مالیات و ثبت شرکت ها انجام بشود.

رد دفاتر قانونی یعنی بازرسان مالیاتی با ارزیابی دفتر قانونی به چنین نتیجه ای دَست یافته اند، که دفاتر بنا بَر آیین نامه و ضوابط تحریر دفاتر قانونی صورت نگرفته است. در چنین موقعیت هایی رد دفتر صورت گرفته و شما متحمل برخی از خسارات خواهید گشت.

این عملیات تحت تأثیر عواملی مختلف شکل می گیرد. ما این عوامل را در قسمتِ زیر ذکر خواهیم کرد. پس همچنان با ما همراه بوده و اطلاعات مورد نیاز خود را کسب بنمایید.

علل مختلف رد دفتر قانونی

اگر که شما به ماده بیست آیین نامه تحریر دفاتر قانونی نگاهی بی اندازید، متوجه نحوه تنظیم و نگهداری از این دفاتر خواهید شد. علاوه بَر اینها علل مختلف رد دفاتر قانونی درون این ماده ذکر شده است، که ما آنها را در قسمتِ زیر به اختصار آورده ایم؛

·         بستانکاری حساب بانکی!

بستانکاری حساب بانکی و رد دفاتر قانونی به این هنگام یعنی آنکه تمامی حساب مؤدی اعم از نقدی و بانکی بستانکاری گردد. البته به هنگامی که حساب بانکی یا نقدی حاصل از تقدم ثبت و یا تأخیر ثبت حساب باشد، منجر به چنین موضوعی نخواهد شد.

·         بروز تأخیر در تحریرها

باید به ماده 95 آیین نامه اصلاحی قانون مالیات مستقیم مراجعه بنماییم. در این هنگام رد دفتر قانونی به هنگامی اتفاق می اُفتد، که تحریر این دفاتر بیشتر از پانزده روز و تحریر نمودنِ دفتر کل و مشاغل بیشتر از حد قانونی مذکور درون آیین نامه باشد.

·         سفید بودن تمامی صفحه ها

رد دفاتر قانونی به علّت سفید ماندنِ تمامی صفحات هم یکی دیگر علل است. البته ممکن است، گاهاً سفید ماندنِ این صفحات به خاطر ثبت تراز افتتاحی باشد. چنانچه که صفحه دفتر در پایان هر روز و یا هفته و ماه سفید بوده باشد، بنا بَر این شرط که اسناد حاوی شماره ردیف بوده و زیر بخش هایی که سفید است، خط کشی گردد بازهم دفتر اعتبار خواهد داشت.

·         ثبت نکردنِ خلاصه ای از عملیات شعب

چنانچه که خلاصه ای از عملیات شعب و یا شعبه هایی که مؤدی مالیاتی در نقاطی متنوع دارد ذکر نشود، منجر به رد شدنِ این دفاتر خواهد شد. بنا بَر آنچه که در قانون ذکر شده است، ثبت نمودنِ خلاصه عملیات درون دفاتر پلمپ امری ضروری است. شما می توانید، این خلاصه را به حالت روزانه یا ماهی یکبار در دفتر به ثبت رسانید.

·         ارسال ننمودنِ شیوه کار با اتوماسیون حسابداری

چنانچه که شما شیوه کار را با اتوماسیون حسابداری ارائه نکنید، موجب رد دفاتر قانونی خواهد شد. پس اگر که شما از سیستم الکترونیکی و یا مکانیکی به جای روش اتوماسیون حسابداری استفاده‌ بنمایید، رد دفاتر رُخ خواهد داد.

به این نکته بسیار مهم هم توجه داشته باشید، که اگر اشتباهات رُخ داده در ثبت عملیات اصلاح نگردد، موجبِ رد دفاتر می گردد. این مسئله در طول ماده ده آیین نامه تحریر قید شده است.

·         خروج دفاتر از حالتِ پلمپ

هریک از مؤدیان مالیاتی چنین مسئولیتی دارند، که از پلمپ دفاتر به خوبی مراقبت نموده و آن را برای تسلیم به بازرسان مالیاتی نگه داری نمایند. خروج دفتر از پلمپ بنا بَر هر دلیلی منجر به رد دفاتر قانونی خواهد شد. توجه داشته باشید، که در این هنگام حتی در صورتِ ثبت رویدادهای مالی و با انجامِ شماره گذاری بازهم فایده ای نخواهد داشت. در نهایت مورد بازرسی از جانبِ اداره مالیات واقع نخواهد شد.

 

   خروج دفاتر از حالتِ پلمپ

·         گم شدن یک برگ یا دو برگ از دفتر پلمپ

چنانچه که یک یا چند برگ از این دفتر گم شده باشد، منجر به رد دفاتر قانونی شده و آن نیز از جانبِ سازمان امور مالیاتی بررسی نخواهد شد. بنابراین می توان با اطمینان گفت که در این هنگام رد دفتر اتفاق اُفتاده و دیگر نمی توان کاری نمود.

·         ثبت ننمودنِ یک و یا چندین فعالیت مالی و پولی خود

حال یکی دیگر از مواردی که موجبِ رد دفاتر قانونی می شود، ثبت نکردنِ یک و یا چندین فعالیت پولی خود درون دفتر قانونی می باشد. در واقع اگر که بازرسان مالیاتی متوجه بشوند، شما یک فعالیت مالی و پولی را با هدفِ سوء استفاده درون دفتر به ثبت نرسانده اید، آن دفتر دیگر مورد قبول نخواهد بود!

 

·         تقدم ثبت فعالیت ها

یک نکته دیگر هم در این میانه ها وجود دارد. آنهم این است، که شما باید رویدادها و فعالیت مالی را به ترتیب داخلِ دفتر به ثبت برسانید. چنین مسئله ای هم موجبِ رد دفتر شده و دیگر نمی توان کاری کرد!

·         از بین بردنِ رویداد مالی با بهره گیری از مواد شیمیایی

برای اثبات این موضوع باید به ماده بیست آیین نامه تحریر دفاتر مراجعه کرد. این ماده در ارتباط با از بین بردن مندرجات درون دفتر سخن به میان می آورد. پس اگر که شما رویداد مالی درون دفتر را با استفاده از مواد شیمیایی و یا هر موادی دیگر حذف بنمایید، منجر به رد دفاتر قانونی خواهد شد.

·         محو نمودنِ مندرجات قید شده درون دفتر با استفاده از جوهر

برای اثبات این مسئله باید به ماده بیست آیین نامه تحریر دفاتر مراجعه نمود! محو نمودنِ مندرجات داخل دفتر با استفاده از جوهر یا هر موادی دیگر موجبِ رد دفاتر می گردد.

چگونه می توان از رد دفاتر پیش گیری نمود؟

دو راهکار جهتِ پیش گیری از رد دفاتر قانونی وجود دارد. ما در قسمتِ زیر این دو راهکار را شرح خواهیم کرد؛

یکی آن است، که شما باید مغایرت های موجود را در اظهارنامه سه ماهه مالیات بر ارزش افزوده با دفاتر قانونی را رفع بنمایید. در واقع با قرار دادنِ اقلام غیر مشمول در کنار دیگر پارامتر مشمول مالیات می توانید، در راستای رفع چنین مشکلاتی اقدامات لازم را انجام بدهید.

همچنین شما می توانید، در راستای از بین بردنِ مغایرت های گزارش سه ماه خرید و فروش فصلی با اظهارنامه و دفتر قانونی اقدامات لازم را انجام بدهید.

 

چگونه می توان از رد دفاتر پیش گیری نمود؟

رد دفتر قانونی دارای چه جریمه هایی است؟

چنانچه که رد دفاتر قانونی رُخ بدهد، شما مشمول جریمه ای برابر با بیست درصدی مالیات متعلقه رو به رو خواهید شد. حال اگر که شما دفتر را ارائه بنمایید، امّا از جانبِ بازرسان رَد شود این جریمه به ده درصد کاهش خواهد یافت.

معافیت از جریمه رد دفتر قانونی

برای بخشودگی از جریمه بایست به ماده189  قانون مالیات مستقیم رجوع کرد. چنانچه که شما مؤدی عزیز به مدّت سه سال تمامی مدارک و اسناد خود را طی زمان تعیین شده تحویل داده باشید. نیز آنها پذیرش شده باشد، در نهایت مالیات خود را سَر وقت بدهید به عنوان تشویقی برای خوش حسابی شما برابر با پنج درصد اصل مالیات‌ تان (سه سال سپری شده) معافیت مالیاتی نسیب‌تان می شود.

البته علاوه بَر اینها مزایایی که در طولِ ماده190  قانون مالیات مستقیم آمده، شامل حال شما خواهد شد. پس حتماً در راستای ارائه دفاتر قانونی اقدام نموده و مالیات خود را سَر وقت پرداخت کنید. چنانچه که رد دفاتر قانونی اتفاق اُفتد مشکلات بسیاری گریبان گیر شما خواهد شد.

مثلاً در تبصره یک ماده فوق الذکر آمده است، که چنانچه مؤدی عزیز مالیات خود را به موقع پرداخت کند، از هشتاد درصد جریمه قید شده در ماده239  معاف می گردند. حال شما باید برگه تشخیص مالیاتی را قبول نموده و یا با سازمان امور مالیاتی به توافق برسید؛ به گونه ای که مالیات‌ را طی مؤعد مقرر پرداخت بنمایید.

علاوه بَر تمامی اینها اگر که مؤدیان تا به سی روز از مؤعد ابلاغ برگ قطعی پرداخت در راستای دادنِ آن اقدام بنمایند، معافیت مالیاتی تا به چهل درصد از جرایم مالیاتی شامل شما می گردد.

 

معافیت از جریمه رد دفتر قانونی

سخن آخر

دوستانِ عزیز ما در طول این نوشتار از خود در هخامنش به بررسی رد دفاتر قانونی و شرایط آن پرداختیم. حفظ و تنظیم پلمپ این دفتر و ارائه داشتن آن در مؤعد مقرر از جمله مهم ترین مسئولیت های مدیران عزیز است. اگر که بنا بَر دلایل گفته شده در قسمت فوقانی این دفتر رد گردد، شما باید جریمه بیست درصدی مالیات متعلقه را پرداخت کنید.

اميدواريم که اطلاعات ارائه شده در این مطلب برای شما مفید و موثر بوده باشد. البته شما می توانید، در صورتِ وجودِ سؤالات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

درخواست مشاوره آنلاین

مشاوره تخصصی مطابق با نوع شغل و فعالیت شما توسط کارشناسان ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *