ارائه راهکارهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران

ارائه راهکارهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران

خلاصه از ارائه راهکارهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران

ارائه راهکارهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران

81 / 100

ارائه راهکارهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران

ما در طولِ این مطلبِ از خود با شما درباره ارائه راهکارهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران صحبت خواهیم کرد. این اصل موضوعی بسیار حائز اهمیت در حوزه مالی و اقتصادی بوده که بایست درباره آن اطلاعات لازمه را داشته باشید. مالیات نام برده از جمله روش هایی از جانبِ دولت برای گردآوری درآمد، اعلام شد! نیز بیشتر سرمایه گذاران اعمِ از حقیقی و حقوقی مؤظف به پرداختش خواهند بود.

شما با داشتنِ درکی درست نسبت به مالیات بر عایدی سرمایه به حالتی مفید از مزایای مالیاتی بهره خواهید برد. علاوه بر تمامی اینها هم از تخصیص مطلوب منابعِ مالی خود به سرمایه گذاری لذّت می برید. پس در طولِ این نوشتار از هخامنش ما را همراهی کرده و به پاسخِ پرسش های خود دَست یابید.

اصلاً می دانید، مالیات بر عایدی سرمایه یعنی چه!

این مالیات یعنی (مالیات بر عایدی سرمایه) در دَسته مالیات های مستقیم جای گرفته که بر سودِ ناشی از نقل و انتقالات دارایی غیر مولد اختصاص می یابد. به عبارتی پیش از ارائه راهکارهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران توجه بنمایید؛ شما بایست هزینه ای را تحت عنوان مالیات برای سودِ حاصل از فروش سرمایه یا دارایی‌تان به دولت بپردازید.

برای درک بهتر این مسئله به یک مثال اشاره می کنیم. شما چند سال پیش یک ملک را به قیمت سیصد میلیون تومان خریداری کرده اید. حال ارزش ملک شما به یک میلیارد رسیده است. بدین هنگام عایدی ملک‌تان برابر با هفتصد میلیون تومان می باشد‌. در نهایت شما مؤظف خواهید بود، در زمانِ فروشِ ملک مالیات عایدی را بپردازید. تا به این لحظه و پیش از بررسی ارائه‌ راهکارهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران شما با نوعِ مالیات بر عایدی آشنا شدید.

 

اصلاً می دانید، مالیات بر عایدی سرمایه یعنی چه!

مالیات افزایش ارزش سرمایه‌ گذاری با مالیات بر عایدی سرمایه چه تفاوتی دارد؟

این دو نوعِ مالیات با یکدیگر برخی از تفاوت ها را دارد، که در ادامه بدان ها خواهیم پرداخت. درست است، که میان آنها برخی شباهت ها هم وجود دارد. ولی در کل، ماهیت‌شان با هم متفاوت است. مالیات بر ارزش افزوده گونه ای مالیات بوده که غیر مستقیم اعمال می شود. آن نیز بر ارزش افزوده ای که در روندِ تولید و یا عرضه کالاها و خدمات ایجاد شده، تعلق خواهد گرفت. شما دوستِ عزیز هم با تهیه کالا و خدمات از مراکز خرید و… آن را پرداخت خواهید کرد.

حال بهتر است، در ارتباط با ارائه راهکارهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران صحبت کنیم. این نوعِ مالیات گونه ای مالیات مستقیم محسوب شده که بر دارایی ها تعلق خواهد گرفت. مالکان دارایی ها هیچ گونه ارزش افزوده ای ایجاد ننموده و فقط به واسطه ی انتقال آنها سود به دست می آورند. پس می توان گفت؛ کلّیه ی دارایی هایی که در روند تولید و یا عرضه قرار نداشته و بدون هیچ گونه تغییر و ارزش افزوده ای انتقال پیدا می کند، در حیطه مالیات بر عایدی سرمایه قرار می گیرد.

مالیات سرمایه‌ گذاری چه زمانی اجرا خواهد شد!

آنها به هنگامی اعمال می شود، که دارایی‌تان را فروخته و توسطِ فرآیندِ فروش سود به دَست آورید. پس در ارتباط با ارائه راهکارهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران توجه بنمایید؛ تا به هنگام در اختیار داشتنِ دارایی های خودتان بدان‌ها مالیات بر سرمایه ‌گذاری تعلق نمی گیرد. در نتیجه کلّیه دارایی هایی که به واسطه ی معامله گری شما سود به دست می آورید، مشمول مالیات نام برده می شود.

معمولاً بر عایدی مسکن و سهام تعلق می گیرد. آن نیز برای افرادی وضع می شود، که با غایت کسب سودهایی کلان به واسطه ی انتقال دارایی ها بدون افزایش هر نوع ارزش، سهامی را تهیه می نمایند. بدین هنگام مالیات بر عایدی سرمایه ‌گذاری مطرح شده و دولت حق اخذِ آن را از افراد خواهد داشت.

از سویی ضمن ارائه راهکارهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران بدانید؛ در طرح این نوعِ مالیات ها، معافیت به گونه ای طراحی شده که درخواستِ مصرفی افراد در دارایی هایی چون؛ مسکن، اتومبیل، طلا و جواهر مشمولش نشود. علاوه بر اینها تعداد و مقدار معافیت ها به گونه‌ ای در نظر گرفته شده که اندک تعدادی از افراد جامعه را شامل می شود. به حالتی که بنابر شواهد در دسترس تنها پنج درصد از افراد مؤظف به پرداخت آن شده اند‌‌‌.

با انواع مالیات بر درآمد سرمایه‌ گذاری آشنا شوید!

به بورس نگاهی بی اندازید. مالیات سرمایه ‌گذاری درون بورس از جمله این قبیل مالیات هاست. ضمن ارائه راهکارهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران توجه بنمایید؛ با اکتفا به تصویبات قانون تجارت و مالیات مستقیم کمپانی های فعال در کشور طی هر سال باید بیست و پنج درصد از سودشان را تحت عنوان مالیات شرکت سرمایه ‌گذاری به دولت بدهند.

ولی سودِ ناشی از سرمایه‌ گذاری در بورس به منظور سرمایه‌ گذاری معاف از مالیات خواهد بود. پس سهام‌داران کمپانی ها نباید مالیاتی بیشتر برای سودی که از شرکت می گیرند، بدهند. چرا که کمپانی های نام برده قبل از قسم بندی سود، مالیاتش را به دولت می دهند.

 

با انواع مالیات بر درآمد سرمایه‌ گذاری آشنا شوید!

·         مالیات صندوق سرمایه گذاری چیست!

همچنین درباره ارائه راهکارهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران باید گفت؛ صندوق سرمایه گذاری فعال در گستره بازار همانند؛ درآمد ثابت و یا سهامی و طلا تنها مواردی بوده که معاف از مالیات سود به دست آمده خواهند بود. باید ما به ماده ۱۴۳ قانون توسعه ابزارها و نهاد مالی مراجعه کنیم. بنابر این ماده سود ناشی از سرمایه‌ گذاری در واحدِ صندوق معاف از پرداخت مالیات خواهند بود. همچنین معاملات صندوق چون؛ صدور و ابطالی هم از پرداخت آن به دور هستند.

چندی پیش اینگونه اعلام شده بود، که سودِ حاصل از سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی مالیات را در برمی گیرد. نیز صندوق های درآمد ثابت هم مؤظف به سرمایه‌ گذاری دارایی هایشان در سپرده بانکی هستند. ولی توجه بنمایید، که در ارائه راهکارهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران صندوق نام برده از پرداختِ این مالیات معاف می باشند.

·         مالیات سرمایه گذاری خارجی چیست؟

محاسبه نمودنِ درآمد سرمایه گذاری خارجی که به واسطه بستنِ معاهدات (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) در کشورِ ایران سرمایه گذاری می نمایند، توسط دفتر قانونی‌شان صورت می گیرد. بعد از کم نمودنِ هزینه های قابل پذیرش، میزانِ ثابت بیست و پنج درصد بر درآمدشان برروی آنها اعمال می گردد. حال شعبه ها و نمایندگی هایی که بدونِ وجودِ حق معامله به انجامِ بازاریابی در کشور ما برای کمپانی اصلی اشتغال دارند، مشمول مالیات سودِ سرمایه گذاری نخواهند بود‌.

ولی در کل ضمن ارائه راهکارهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران توجه بنمایید؛ که نرخ مالیات چه برای شرکت های ایرانی و چه کمپانی های خارجی بیست و پنج درصد اعمال شده و به صورت برابر است.

مالیات سرمایه گذاری مسکن و ملک چیست!

توجه بنمایید، که مالیات بر عایدی مسکن بنابر مدّت زمان نگهداری از ملک پرداخت می گردد. طی سالِ اوّل برابر است، با چهل درصد از سودِ فروش. طی سال دوّم برابر است، با سی و هفت درصد از سودِ فروش. در نهایت طی سالِ سوّم برابر است، با سی و چهار درصد از سودِ فروش. از سال های چهارم، پنجم و ششم هم به ترتیب 31%، 28%، 25% پیش می رود.

در سال هایی بعد هم نرخ ها اندک اندک پایین می آید. در زمینه ارائه راهکارهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران بدانید، هدفِ از انجام چنین کاری مهار نمودنِ فعالیت های سودجویانه در قسمتِ ملک و املاک است.

بیشر بخوانید:صدور فاکتور رسمی

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد سرمایه ‌گذاری!

ما این مسئله را با چندین مثال برای شما خواهیم شکافت. اینگونه شما درک بهتری داشته و می توانید، اطلاعات بیشتری را به دَست آورید. برای نمونه درآمد دریافتی از سرمایه‌هایتان تا به صد میلیون تومان از معافیت مالیات یاد شده بهره خواهد برد. ولی هرچه رقم بیشتر شود، نرخ مالیات تعریف شده و شما مؤظف به پرداختش خواهید بود.

برای نمونه از صد میلیون تا یک میلیارد مشمول پرداخت بیست درصد مالیات عایدی بر سرمایه ‌گذاری است. حال در زمینه ارائه راهکارهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران شما باید به یک مسئله ای دیگر هم توجه کنید. اینکه اگر شما از یک معامله سودی معادل پانصد میلیون به دست آورده ولی از معامله ای دیگر ضرری دویست میلیونی داشتید! مکلف به پرداخت مالیات از سود ناشی از معامله اوّل خود خواهید بود.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد سرمایه ‌گذاری!

سخن آخر

دوستان عزیز ما در طول این نوشتار از هخامنش با شما درباره ارائه راهکارهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران صحبت نمودیم. امیدواریم که شما درک نموده باشید، حضور در بازار گسترده سرمایه‌ گذاری کاری سخت و نیازمند کسبِ اطلاعاتی دقیق و کامل است. به همین خاطر در رابطه با سرمایه‌ گذاری در بازار ایران با شما گفتیم. در چه شرایطی لازم خواهد بود، که مالیات داده و در چه مدّت زمان هایی از پرداخت آن معاف خواهید بود.

به هر حال امیدوار هستیم، که آنچه بیان شده برای شما کاربردی بوده باشد. حال شما در صورتِ وجودِ سوالاتی بیشتر امکانِ برقراری ارتباط با ما را خواهید داشت. قطعاً کارشناسان ما یکی از بهترین پاسخ گویان به پرسش های شما خواهند بود.

درخواست مشاوره آنلاین

مشاوره تخصصی مطابق با نوع شغل و فعالیت شما توسط کارشناسان ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *